วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ออกแบบตัวการ์ตูน

ออกแบบคาแร็กเตอร์การ์ตูน วาดด้วยสีอะคิลิค บนเฟรมผ้าใบ ขนาด 50 x 60 เซ็นติเมตรไม่มีความคิดเห็น: