วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Book Award in 2555.

กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ12-18 ปี หนังสือบันเทิงคดี รางวัลดีเด่นได้แก่ ความสุขผลิใบในทุกเช้า ผู้ประพันธ์ปะการัง, หนังสือสารคดี รางวัลดีเด่นได้แก่วัยใสหัวใจโขน ผู้ประพันธ์ ภูผากลุ่มหนังสือการ์ตูนและหรือนิยายภาพ หนังสือการ์ตูนและนิยายภาพทั่วไป รางวัลดีเด่น ได้แก่การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่มที่ 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดินผู้ประพันธ์ สละนาคบำรุง,