วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

คาแร็กเตอร์การ์ตูน

คาแร็กเตอร์การ์ตูน วาดด้วยสีอะคิลิค บนเฟรมผ้าใบ ขนาด 50 x 60 เซ็นติเมตร

ขุนพลงักฮุย

คาแร็กเตอร์ตัวละคร ขุนพลงักฮุย วาดด้วยสีอะคิลิคบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 80 x 60 เซ็นติเมตร

ภาพ"portrait"

ภาพคนเหมือน วาดด้วยสีอะคิลิคบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 50 x 60 เซ็นติเมตร