วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วาดภาพเหมือน

ภาพเหมือนวาดด้วยสีอะคิลิคบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 80 x 60 เซ็นติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น: