วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

ปกหนังสือการ์ตูนรัชกาลที่ 9 เล่ม 3