วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

คาแร็กเตอร์การ์ตูน

คาแร็กเตอร์การ์ตูน วาดด้วยสีอะคิลิค บนเฟรมผ้าใบ ขนาด 50 x 60 เซ็นติเมตร