วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ขุนพลงักฮุย

คาแร็กเตอร์ตัวละคร ขุนพลงักฮุย วาดด้วยสีอะคิลิคบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 80 x 60 เซ็นติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น: