วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ภาพวาด"ลิงชิมแฟนซี"


ภาพลิงชิมแฟนซีภาพนี้ ใช้โปรแกรม Photoshop เขียนลายเส้นและเพ้นท์สี

ไม่มีความคิดเห็น: