วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

กระโหลกนกฮูกกระโหลกฃองนกนูก สังเกตบริ่วณตา ใหญ่มากๆ เพราะเป็นสัตว์หากินกลางคืน เป็นภาพประกอบสำหรับป้ายนิทรรศการชีวิตสัตว์ ในสวนสัตว์สวนดุสิต

ไม่มีความคิดเห็น: