วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ภาพ"portrait"

ภาพคนเหมือน วาดด้วยสีอะคิลิคบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 50 x 60 เซ็นติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น: